Shitake Entero Deshidratado – 500 g. Nando Silvestre (Zamora)